חיבור למרחב הבנוי הקיים

מיקום או תכנון הפרויקט כך שמערך הרחובות ורשת ההליכה יקשרו בינו לבין המרחב הבנוי סביבו, יגדיל משמעותית את מידת החיבוריות בין הפרויקט החדש לבין המרחב הבנוי הקיים ויתרום ליצירת זיקות וקשרים בין החלקים השונים.

היו פורצי הדרך, העריכו פרויקט עכשיו!

Silence is Golden