עירוב שימושי קרקע

עירוב של שימושי קרקע מסייע לייעל את השימוש בקרקע, תורם ליצירת מרחבים עירוניים תוססים, מקטין נסועה ואת ההשלכות השליליות הנובעות ממנה ומעודד כלכלה מקומית.

היו פורצי הדרך, העריכו פרויקט עכשיו!

Silence is Golden