התאמת הבינוי למאפיינים הטופוגרפיים

על אופי הבינוי להתבסס על זיהוי מוקדם של המאפיינים הטופוגרפיים באזור המתוכנן. לשם כך יש לערוך ניתוח טופוגרפי של האזור ולתכנן את הבנייה בהתאמה, בכוונה לצמצם את הפגיעה במרקם הטבעי של האזור. התאמת הפיתוח לטופוגרפיה תסייע גם לצמצם את עבודות העפר ועודפי העפר הנובעים מכך וכן תפחית את הצורך בקירות תמך.

היו פורצי הדרך, העריכו פרויקט עכשיו!

Silence is Golden