שמירה על מאפיינים פיזיים ייחודיים של המרחב הבנוי

המרחב הבנוי הקיים, על מרכיביו השונים, יוצר את הנופך הייחודי הפיזי של מקום. זיהוי ושמירה על ערכי מפתח נבחרים תסייע לשמר את 'רוח המקום'. מבנים לשימור הינם מרכיבים משמעותיים בשמירה על 'רוח המקום'.

היו פורצי הדרך, העריכו פרויקט עכשיו!

Silence is Golden