חיזוק המרקם הבנוי וצמצום הפרבור

דפוסי הפיתוח הנפוצים כיום בישראל באים לידי ביטוי בבנייתן של שכונות חדשות מחוץ למרקם האורבאני הקיים. קריטריון זה נועד לעודד את הפיתוח והבנייה בתוך מרקמים בנויים קיימים או בצמוד להם.

היו פורצי הדרך, העריכו פרויקט עכשיו!

Silence is Golden