טיפול בקרקעות מזוהמות

פיתוח הכולל טיפול ושיקום של קרקעות מזוהמות מגדיל את מלאי הקרקעות לפיתוח מחדש תוך הסרת מזהמים ומפגעים סביבתיים ומאפשר לצמצם את הפגיעה בקרקע בלתי מופרת ואף לשקם מערכות אקולוגיות במרחב.

היו פורצי הדרך, העריכו פרויקט עכשיו!

Silence is Golden