האם כלי המדידה מסתמך על תדריכי תכנון מקומיים?

בודאי. כלי המדידה שכונה ˚360 מתבסס על ידע קיים. מיטב תדריכי התכנון המקומיים שנכתבו בשנים האחרונות נקראו ע"י צוות הכתיבה והוטמעו במדדים השונים. לרשימת הקישורים המומלצים לחצו כאן

היו פורצי הדרך, העריכו פרויקט עכשיו!

Silence is Golden