תכנון הגינון והצמחייה בשטחים הפתוחים

תכנון מושכל של הצמחייה בפרויקט יסייע לפתח נוף צמחי חסון המותאם לתנאים המקומיים. התאמת הצמחייה למקום מהווה אמצעי חשוב לבניית זהות המקום וטיפוחו לאורך שנים ולחיזוק המערכות האקולוגיות.

היו פורצי הדרך, העריכו פרויקט עכשיו!

Silence is Golden