ניהול הנגר העל קרקעי

מטרת ניהול הנגר העל קרקעי הינה להפיק ממנו את מירב התועלות האפשריות תוך הקטנת ספיקות שיא איתן צריכות להתמודד מערכות הניקוז העירוניות והאזוריות. מי הנגר עשויים לשמש להשקיה, לשימושם של גגות ירוקים, לפיתוח נופי או אקולוגי, למילוי בריכות חורף, להחדרה למי תהום, השהייה ושיכוך ועוד. ניהול נכון של הנגר העל קרקעי יצמצם את ההשפעה השלילית של הבנייה והפיתוח על מערכות המים הטבעיות ויצמצם את צריכת המים השפירים.

היו פורצי הדרך, העריכו פרויקט עכשיו!

Silence is Golden