תכנון רחובות המעודדים הליכה

הליכה ברגל מסייעת לצמצום הנסועה ברכב הפרטי על כל השלכותיה השליליות, מגדילה את השימוש בתחבורה הציבורית ותורמת לשיפור הבריאות. רחובות הליכתיים מעודדים שימוש רב יותר במרחב הציבורי ותורמים לפיתוח הכלכלה המקומית.

היו פורצי הדרך, העריכו פרויקט עכשיו!

Silence is Golden