מיתון תופעת 'אי החום העירוני'

תופעת 'אי החום העירוני' מתארת מצב בו החום שנספג במהלך היום על ידי בניינים, כבישים ומשטחים מרוצפים, נפלט מחדש לאוויר וגורם להתחממות הסביבה גם לאחר שקיעת השמש. תופעה זו גורמת לעלייה בטמפרטורה באזורים עירוניים לעומת אזורים כפריים או פתוחים בהם השטח הבנוי מצומצם יותר. בסביבה טבעית קרני השמש הפוגעות בצמחיה מאדות את הלחות שבצמח ובכך מונעות התחממות יתר של סביבתם, אך במרקם עירוני, בשל צפיפות הבינוי ובהעדר אוורור לסילוק החום, מוגברת תחושת אי הנוחות. אמצעים למניעת תופעה זו כוללים צמחייה, גינון ושימוש בגגות מגוננים, הצללות ושימוש בחומרי גמר בעלי גוון בהיר או מתון.

היו פורצי הדרך, העריכו פרויקט עכשיו!

Silence is Golden