מזעור השפעות אתר הפיתוח והבנייה

אתרי פיתוח ובנייה המנוהלים כהלכה ושבהם ננקטים פעולות ואמצעים למניעת זיהומים, לצמצום מפגעי רעש ואבק ולמניעת סחף קרקע אל השטחים המאוכלסים, מפחיתים את הפגיעה בתושבים ובסביבה בזמן עבודות הבנייה.

היו פורצי הדרך, העריכו פרויקט עכשיו!

Silence is Golden