שימוש במקורות אנרגיה מתחדשים

השימוש במקורות אנרגיה מתחדשים תורם להפחתה בייצור האנרגיה ממקורות מתכלים ומזהמים, לצמצום פליטות גזי חממה ולהגדלת הביטחון האנרגטי של המשק.

היו פורצי הדרך, העריכו פרויקט עכשיו!

Silence is Golden