חומרים ומוצרים בשימוש חוזר/ ממוחזרים/ בעלי תכולה ממוחזרת

שימוש חוזר בחומרים ו/או שימוש בחומרים ממוחזרים או בעלי תכולה ממוחזרת מעניק להם מחזור חיים נוסף ובכך מפחית את צריכת האנרגיה הנדרשת לייצור ולשינוע, מצמצם פליטות גזי חממה, מפחית את הצורך בכרייה של חומרים טבעיים בתוליים, מקטין את הפגיעה בטבע ומצמצם את כמויות הפסולת.

היו פורצי הדרך, העריכו פרויקט עכשיו!

Silence is Golden