חומרים ומוצרים מקומיים

שימוש בחומרים ובמוצרים מקומיים מפחית את ההשפעות הסביבתיות הנובעות משינוע והובלה ובהם פליטות גזי חממה, זיהום אוויר, קרקע ומים ועוד. כמו כן, שימוש בחומרים ומוצרים מקומיים מחזק את הכלכלה המקומית ומעודד פיתוח של מקומות תעסוקה.

היו פורצי הדרך, העריכו פרויקט עכשיו!

Silence is Golden