הפרויקט שלנו הוא רב שלבי, האם ניתן להעריך כל שלב בנפרד?

בהחלט. הגורם המבקש את ההערכה יכול לבחור להסמיך את כל הפרויקט או חלק מפרויקט ובלבד שכל חלק שמוערך עומד בתנאים המוקדמים להערכת הפרויקט. ניתן גם להעריך את הפרויקט במלואו בשלב התכנון ולהעריך את הפרויקט בשלבים, על פי קצב התקדמות הביצוע, בשלב הבינוי. למידע נוסף ראו עמוד הערכה

היו פורצי הדרך, העריכו פרויקט עכשיו!

Silence is Golden