היו פורצי הדרך,
העריכו פרויקט עכשיו!

היו פורצי הדרך, העריכו פרויקט עכשיו!

צוות המועצה הישראלית לבנייה ירוקה
אביאל ילינק, מחקר וכתיבה
קרן שווץ, מנהלת תחום מחקר ופיתוח
הילה ביניש, מנכ"לית המועצה הישראלית לבנייה ירוקה, יו"ר משותף בועדת ההיגוי
לירון דן, ניהול הפרויקט
יפית סבג, מ"מ ניהול הפרויקט
לירן טוכמן, מחקר

צוות משרד הבינוי והשיכון
אדר' אסתי כהן-ליס, אגף אדריכל ראשי, יו"ר משותף בועדת ההיגוי
אדר' נוף גילת לווינגר, אגף אדריכל ראשי לשעבר
אדר' יצחק מולדבסקי, אגף אדריכל ראשי
איילת קראוס, אגף התחדשות עירונית
גלית רונן, אגף התחדשות עירונית

ועדת היגוי
אדר' רן אברהם, המשרד להגנת הסביבה
אביעד שר שלום, יועץ סביבה, קיימות עירונית ובנייה ירוקה
יעל דורי, ראש תחום תכנון, אדם טבע ודין
אדר' שרון שפר, אדריכלית העיר רמת גן לשעבר
אדר' שרי קלאוס, 'אתוס אדריכלות, תכנון וסביבה'
ד"ר אורלי רונן, בית הספר 'פורטר', אוניברסיטת תל אביב
אדר' נוף ג'ולי פלד, אדריכלות נוף ותכנון סביבתי
צוות משרד הבינוי והשיכון
צוות המועצה הישראלית לבנייה ירוקה

היו פורצי הדרך, העריכו פרויקט עכשיו!

Silence is Golden