מרקם הבנייה

בנייה מרקמית הינה בנייה היוצרת דפנות בנויות ורציפות לרחוב ומגדירה את חלל הרחוב. ככלל, יש חשיבות לשמור על רצף בנוי המעודד אינטראקציה חיובית בין המרחב הפתוח למרחב הבנוי ולא להעמיד בניינים כאובייקטים מנותקים ועצמאיים אלא כחלק ממרקם כולל. מרקם הבנייה מתייחס גם לאופן הטיפול בדופן הבנויה על מנת למנוע יצירת דפנות אטומות כלפי החלל הציבורי. לבנייה מרקמית יתרונות הבאים לידי ביטוי ביצירת מרחב מעניין ובטוח יותר, שיפור ההליכתיות והגדלת מגוון האפשרויות ליצירת מסחר במפלס הרחוב.

רוצים לבדוק את תכנון השכונה לפי שכונה ˚360?
צרו איתנו קשר!

Silence is Golden