הערכה לפי שכונה ˚360?
צרו איתנו קשר!

רוצים לבדוק את תכנון השכונה לפי שכונה ˚360?
צרו איתנו קשר!

להערכת פרויקט או קביעת סדנה לחצו כאן

שכונה 360° הינו כלי מדידה אשר מטרתו לקדם את התכנון, הפיתוח והבינוי של שכונות איכותיות, בריאות ומשגשגות לאורך זמן. שכונה 360° הוא פרי שותפות אסטרטגית של המועצה הישראלית לבנייה ירוקה ומשרד הבינוי והשיכון שמטרתה להטמיע עקרונות פיתוח בר קיימא בתכנון שכונות מגורים בישראל.

כלי המדידה שכונה 360° הינו פרויקט לאומי להשבחת התכנון ומטרתו להוביל את התכנון והפיתוח לחדשנות ולמצוינות העונה על צרכי הסביבה, החברה והכלכלה.

שכונה 360° מתכלל אתגרי פיתוח רב ממדיים באמצעות הצבת קריטריונים להערכה ואמות מידה לאיכות התהליך התכנוני, לשילוב שיקולים סביבתיים בתכנון ובביצוע, ולקידום עירוניות במרחב השכונתי.

שכונה 360° מבטיח כי התכנון, הפיתוח והבינוי של השכונה יתבצעו תוך התייחסות מערכתית ומקיפה לשלל הנושאים המשפיעים על יצירת שכונות המעניקות לתושביהן איכות חיים גבוהה.

שכונה 360° מותאם לדפוסי הפיתוח ולמציאות התכנונית בישראל ונועד לשמש אנשי מקצוע החל משלב התכנון, דרך הפיתוח והבנייה ועד לשלב האכלוס.

קהלי היעד של שכונה 360° הינם גורמים אשר עניינם בתכנון, בפיתוח ובבינוי בקנה מידה שכונתי ובהם: גופי תכנון ממשלתיים כגון מנהל התכנון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל, רשויות מקומיות, צוותי תכנון, אדריכלים, מתכננים, יועצים, יזמים פרטיים ועוד.

כפתור הורדה

כלי עזר
מצורפים שני כלי עזר אשר יקלו על הקהל המקצועי את השימוש בכלי המדידה:

1. צ'קליסט עבור שכונה 360°
הצ'קליסט נועד לאפשר מעקב ותמצות תוצאות, ולבדיקת מידת יישום מדדי שכונה 360° בתכניות.

שכונה 360°_צ'קליסט

2. הנחיות לבדיקת מדדים שונים בכלי המדידה שכונה 360°
ההנחיות מציגות מתודות בדיקה יעילות עבור מספר מדדים שבדיקתם מעט מורכבת. הנחיות אלה מחולקות לשלושה נושאים:

שכונה 360°_הנחיות בדיקה למדדי עירוניות
שכונה 360°_הנחיות בדיקה למדדי נגישות
שכונה 360°_הנחיות בדיקה למדדי סביבה

למסמך פירוט השינויים בין גרסה 1.1 וגרסה 1.2 לחצו כאן

לגרסה 1.1 בנייה חדשה לחצו כאן (פורסם לראשונה ב 7/2019)

רוצים לבדוק את תכנון השכונה לפי שכונה ˚360?
צרו איתנו קשר!

Silence is Golden