הערכה לפי שכונה ˚360?
צרו איתנו קשר!

רוצים לבדוק את תכנון השכונה לפי שכונה ˚360?
צרו איתנו קשר!

המועצה הישראלית לבנייה ירוקה

החזון של המועצה הישראלית לבנייה ירוקה הוא לפעול למען מרחב בנוי בר קיימא בישראל. המועצה, ארגון ללא מטרת רווח שנוסד בשנת 2009, מהווה כיום הגוף המרכזי והמוביל בתחום הבנייה המקיימת בישראל. למועצה מבנה ארגוני ייחודי המחבר בין כלל בעלי העניין בתחום לפעילות משותפת, ובאמצעותו הצליחה המועצה לייצר שוק בנייה ירוקה מקומי מפותח ומתקדם.

המועצה רואה בקידום עקרונות הבנייה הירוקה בקנה המידה השכונתי מטרה מרכזית ואסטרטגית בפעילותה. פיתוח שכונה 360° הינו אחד מהצעדים המשמעותיים להגשמת מטרה זו ולקידום החזון למרחב בנוי בר קיימא בישראל.

במועצה חברים כ-275 ארגונים מכלל המגזרים הכוללים את מיטב המומחים בארץ בתחום הבנייה הירוקה. הסקטור העסקי כולל חברות חומרים ומוצרים, משרדי אדריכלים ומתכננים, חברות בנייה וקבלנים. בסקטור הממשל והאקדמיה חברים ארגונים כדוגמת פורום ה- 15, מרכז השלטון המקומי ועיריית תל אביב-יפו. סקטור נוסף כולל ארגוני מגזר שלישי בתחום הסביבה וארגונים מקצועיים כדוגמת איגוד המתכננים, איגוד אדריכלי הנוף והתאחדות בוני הארץ.

הידע הרחב הקיים בקרב חברי המועצה מבטיח כי הפרויקטים המנוהלים בארגון, ובכלל זה כלי המדידה שכונה 360° , זוכים להתייחסות מקצועית עשירה ורחבה וכי התוצרים הינם איכותיים ומבוססי קונצנזוס.

קישור לאתר המועצה הישראלית לבנייה ירוקה

משרד הבינוי והשיכון

משרד הבינוי והשיכון ממונה על ייזום וביצוע מדיניות הממשלה בתחומי השיכון והבנייה למגורים. פעילות המשרד מכוונת ליצירת תנאים שיאפשרו לכלל האוכלוסייה למצוא פתרונות דיור הולמים, במחיר סביר, מתוך התמקדות בקבוצות האוכלוסייה החלשות יחסית.

משרד הבינוי והשיכון פועל בנושא תכנון ערים בשני ערוצים עיקריים:
• ליווי ותכנון של יישובים ושכונות עירוניות בכל אזורי הארץ ובכל רמות התכנון: תכניות שלד, תכניות מפורטות, שכונות ותכניות בינוי ופיתוח. תכניות אלה משמשות הן בסיס לתכניות הסטטוטוריות המפורטות הנגזרות מהן, והן תכנון לביצוע פיתוח המרחב הציבורי והתשתיות.
• ייזום והכנה של מדריכים והנחיות לתכנון ובהם: הנחיות לתכנון רחובות בערים, המדריך לתכנון שצ"פים, הנחיות לתכנון הבית המשותף, מדריך לתכנון ובניה משמרת נגר עילי, ניתוח צפיפויות בשכונות מגורים ועוד.

שני ערוצי הפעילות הללו נפגשים כאשר תכנון השכונות העירוניות נעשה בהתאם להנחיות החדשות לתכנון בר קיימא, ובד בבד מופקים לקחים מתהליכי התכנון והפיתוח. לקחים אלו מוטמעים במסמכי ההנחיות, וזאת על מנת להתאים את כלי העבודה של המשרד למציאות המשתנה.

במשרד נצבר ידע תכנוני, אדריכלי והנדסי רב מעצם היותו גורם המוביל ומבצע את תהליך הבנייה על כל שלביו. ידע זה חיוני בהתאמתו של כלי המדידה לפרקטיקה בארץ. קידום המיזם המשותף עם המועצה הישראלית לבנייה ירוקה ליצירת שכונה 360°, עולה בקנה אחד עם פעילות המשרד ליצירת מערך הנחיות ומדריכי תכנון ופיתוח בני קיימא, ועם החזון להטמעת "תורת תכנון" זו בכלל משק התכנון והבנייה.

קישור לאתר משרד הבינוי והשיכון

רוצים לבדוק את תכנון השכונה לפי שכונה ˚360?
צרו איתנו קשר!

Silence is Golden