אני נציג של משרד ממשלתי, מה התועלות לשימוש בשכונה ˚360?

שימוש בשכונה ˚360 תורם לחיסכון במשאבי קרקע, אנרגיה ומים, מפחית את הפגיעה בסביבה ומצמצם זיהומי קרקע, מים ואוויר. באמצעות הטמעת שכונה ˚360 ניתן לעמוד ביעדי הפחתת פליטות גזי חממה לאומיים וליצור סביבות מגורים איכותיות ומתקדמות. שימוש בשכונה ˚360 מסייע להפחית את התלות ברכב הפרטי ולהפחית נסועה ובתוך כך למנוע הקמתן של ערי שינה מוטות תחבורה פרטית, פקקי תנועה אינסופיים וזיהומים חריפים הפוגעים בבריאות ובאיכות החיים של תושבי ישראל.

שימוש בשכונה ˚360:

• משקף את איכות ומידת הקיימות של התכנית/הפרויקט.
• מאפשר השוואה בין תכניות.
• תורם בקבלת החלטות תכנוניות ושיפור התכנית לאורך תהליך ההערכה.
• מאפשר קידום מהלכים אסטרטגיים לקיימות.
• מאפשר מיתוג פרויקטים בהתאם לערכי הקיימות שמומשו.

רוצים לבדוק את תכנון השכונה לפי שכונה ˚360?
צרו איתנו קשר!

Silence is Golden