היו פורצי הדרך,
העריכו פרויקט עכשיו!

היו פורצי הדרך, העריכו פרויקט עכשיו!

שכונה 360° מורכב משלושה פרקים: 'תשתית ובינוי', 'מרחב טבעי וציבורי' ו'שימוש יעיל במשאבים'. הדרישות המפורטות מטה מאפשרות הטמעה של עקרונות הקיימות בשלבי התכנון השונים.

היו פורצי הדרך, העריכו פרויקט עכשיו!

Silence is Golden