הערכה לפי שכונה ˚360?
צרו איתנו קשר!

רוצים לבדוק את תכנון השכונה לפי שכונה ˚360?
צרו איתנו קשר!

שכונה 360° מורכב משלושה פרקים: 'תשתית ובינוי', 'מרחב טבעי וציבורי' ו'שימוש יעיל במשאבים'. הדרישות המפורטות מטה מאפשרות הטמעה של עקרונות הקיימות בשלבי התכנון השונים.

רוצים לבדוק את תכנון השכונה לפי שכונה ˚360?
צרו איתנו קשר!

Silence is Golden