אבני דרך לשימוש בשכונה 360°

על מנת להבטיח כי הפרויקט עומד בדרישות המפורטות בכלי המדידה, נקבעו שלוש נקודות זמן בהן תתבצע בדיקה וזאת בהתאם לאבני הדרך העיקריות בתהליך התכנון. אף על פי שנקודות הזמן לבדיקה נמצאות בהלימה עם הליכי התכנון, יש לציין כי חלק מהדרישות בכלי המדידה אינן סטטוטוריות ויישומן המלא דורש מעורבות של בעלי עניין נוספים ובהם הרשות המקומית, יוזם התכנון, הקבלנים, רשויות ממשלה ובעלי עניין נוספים.

שלוש נקודות הזמן בהן תתבצע הבדיקה הן:

תכנית מאושרת שמכוחה לא ניתן להוציא היתרי בנייה

הכוונה לתכניות מתאר כוללניות, תכנית שלד וכד'. תכניות אלו קובעות את החזון של הפרויקט ומגדירות את נושאי ההתייחסות ואת המטרות העיקריות. זהו השלב הראשוני בתכנון של הפרויקט ולכן הוא חשוב להטמעה של הנושאים המפורטים בכלי המדידה. התייחסות לנושאים כבר בשלב תכנון זה תאפשר ותקל על הטמעתם בשלבי תכנון מתקדמים. בכוחה של תכנית זו ליצור את התנאים שיאפשרו עמידה בדרישות כלי המדידה בתכנית מפורטות ובשלבי הביצוע והאכלוס.

תכנית מאושרת שמכוחה ניתן להוציא היתרי בנייה

בשלב זה נבדק כי התכנית המפורטת שעל פיה מתוכנן להיבנות הפרויקט עומדת בדרישות של כלי המדידה. המטרה הינה לייצר את התנאים התכנוניים המפורטים להטמעה ויישום בפועל של הדרישות. תכנית אשר תעמוד בניקוד המינימלי הנדרש תזכה להערכה כתכנית שעומדת בדרישות 'שכונה °360'.

אישור סופי בתום הבנייה ולאחר קבלת היתר אכלוס

שלב האישור הסופי מתבצע לאחר קבלת היתר האכלוס (טופס 4) ל-80% מהמבנים בפרויקט לכל הפחות ועד שלוש שנים ממועד זה. הבדיקה בשלב זה מטרתה לוודא כי הפרויקט עומד בדרישות הלכה למעשה ולקבוע את הציון הסופי לו הוא זוכה.

רוצים לבדוק את תכנון השכונה לפי שכונה ˚360?
צרו איתנו קשר!

Silence is Golden