מה ההבדל בין התקן לבנייה ירוקה לבין כלי המדידה שכונה ˚360?

התקן הישראלי לבנייה ירוקה (ת"י 5281) ומקבילים לו עוסקים במגרש הבודד ומטרתם לעודד תכנון ובנייה של מבנים בעלי פגיעה פחותה בסביבה. שכונה 360°  עוסק בקנה מידה רחב יותר, סביבות מגורים, ומתייחס לנושאים רבים שהינם בעלי השפעה מכרעת על חסכון במשאבים ואינם באים לידי ביטוי בתקן למבנים, כגון מאפייני המארג הבנוי, פריסת שימושי הקרקע, החיבור והקישוריות בין שימושי הקרקע, עיצוב המרחב הציבורי, חיסכון במשאבים כגון אנרגיה ומים ברמת השכונה. זאת לצד בחינת היבטים של חברה וקהילה כגון אינטגרציה חברתית והתייחסות לשכונה כיחידה כלכלית עבורה יש לתכנן וליצור הזדמנויות לשיפור רמת החיים של התושבים.

רוצים לבדוק את תכנון השכונה לפי שכונה ˚360?
צרו איתנו קשר!

Silence is Golden