הערכת שכונה 360°

בדיקה וניתוח של פרויקטי תכנון ובנייה בקנה מידה שכונתי על בסיס מערכת מדדים חדשנית הכוללת 47 מדדים. כל מדד בוחן נושא ייחודי וביחד מערכת המדדים מסייעת לשקף את איכות התכנית על שלל היבטי פיתוח רב ממדיים. תהליך הערכת שכונה 360° מאפשר לשפר את התכנון, להשוות בין חלופות תכנוניות ולייצר שפה משותפת בין צוותי התכנון והביצוע.

קהל יעד:

יזמי תכנון, שלטון מקומי וארצי, יזמי ביצוע

פירוט תהליך העבודה:

1. בחירת מתחם לבדיקה – שליחת מסמכי התכנון וחומרי הרקע.
2. בדיקת התכנית על פי מדדי שכונה 360°– בדיקה פנימית. סריקת הפרויקט על פי 47 מדדי שכונה 360°.
3. סדנת שכונה 360– סדנת עבודה עם צוותי התכנון- צוות העירייה, אדריכל התכנית, יועצים רלוונטיים (נוף, תנועה, סביבה, אנרגיה, מים וכד'). בסדנה מוצגת התכנית מבעד לפריזמת כלי המדידה שכונה 360° כבסיס לדיון – מיפוי חסמים, מיפוי פערים ודיאלוג מפרה לצורך שיפור התכנית.
4. עבודה עם צוותי התכנון – בחירת אסטרטגייה (מדדים לאימוץ), התייחסות לנושאים שנבחרו במסמכים המחייבים של התכנית והטמעת עקרונות במדיניות הארגון בראייה קדימה לתכניות עתידיות.
5. השלמת הערכת התכנית – בהתאם לשינויים ולעידכונים שבוצעו.

תוצרים:
1. מסמך המתעד את המדדים בהן התכנית עומדת
2. מסמך המלצות – הכולל הזדמנויות לשיפור התכנית בהתאם לערכי שכונה 360° שאומצו.
3. דו"ח הערכה של התכנית בהתאם למדדי שכונה 360: הדו"ח כולל הערכה מספרית והערכה מילולית של התכנית בהתאם למסמכים שהתקבלו ולעבודת הצוות שהתבצעה.

דגשים:

1. ההערכה נועדה לשימוש פנימי של הצוות המקצועי ואינה מזכה בשימוש בסמל שכונה 360° או בפרסום תוצרי ההערכה.
2. ההערכה אינה תחליף לפעילותם של צוותי התכנון ומכלול היועצים המקצועיים, ובכלל זה יועצי הסביבה והקיימות. ההערכה משמשת כרובד נוסף לשיפור התכנון והביצוע.

למידע נוסף לחצו כאן

לברושור לחצו כאן

רוצים לבדוק את תכנון השכונה לפי שכונה ˚360?
צרו איתנו קשר!

Silence is Golden