שילוב היבטים חברתיים בתכנון ובבינוי

בתהליכי התכנון השכונתי בישראל קיים חוסר איזון בין תשומת הלב הניתנת להיבטים פיסיים אל מול שיקולים חברתיים. זאת, על אף שלתכנון שכונתי השפעה רבה על חיי האוכלוסייה והוא חשוב במיוחד לאוכלוסיות בשולי החברה וכאלו עם אפשרויות בחירה מצומצמות. שילוב היבטים חברתיים בתהליך התכנון ניתן לביצוע על ידי עריכה של ניתוחים חברתיים ו/או דו"חות חברתיים. אלו משולבים כחלק אינטגרלי מתהליך התכנון במספר מדינות בעולם, והם נחשבים חיוניים במיוחד באזורים צפופי אוכלוסין, עם אוכלוסייה רב-תרבותית ועם פערים כלכליים גדולים, ובמיוחד בתהליכי התחדשות עירונית.

רוצים לבדוק את תכנון השכונה לפי שכונה ˚360?
צרו איתנו קשר!

Silence is Golden