שמירה על מאפיינים פיזיים ייחודיים של המרחב הבנוי

המרחב הבנוי הקיים, על מרכיביו השונים, יוצר את הנופך הייחודי הפיזי של מקום. זיהוי ושמירה על ערכי מפתח נבחרים תסייע לשמר את 'רוח המקום'. מבנים לשימור הינם מרכיבים משמעותיים בשמירה על 'רוח המקום'.

רוצים לבדוק את תכנון השכונה לפי שכונה ˚360?
צרו איתנו קשר!

Silence is Golden