תכנון הגינון והצמחייה בשטחים הפתוחים

תכנון מושכל של הצמחייה בפרויקט יסייע לפתח נוף צמחי חסון המותאם לתנאים המקומיים. התאמת הצמחייה למקום מהווה אמצעי חשוב לבניית זהות המקום וטיפוחו לאורך שנים ולחיזוק המערכות האקולוגיות.

רוצים לבדוק את תכנון השכונה לפי שכונה ˚360?
צרו איתנו קשר!

Silence is Golden