האם שימוש בשכונה ˚360 יסייע להשיג ניקוד בתקן לבנייה ירוקה?

שכונה ˚360 מעודד הסמכה של בניינים המתוכננים בשכונה על פי התקן הישראלי לבנייה ירוקה (ת"י 5281) או תקנים מקבילים באמצעות מתן ניקוד עבור ביצוע פעולה זו. במקביל, מאפיין 2.1 בפרק הקרקע של התקן הישראלי לבנייה ירוקה מעניק ניקוד על מיקום של הבניין בשכונה שהוסמכה על פי כלי מדידה או תקן לשכונות ירוקות.
בנוסף, אף על פי שבדיקה מסודרת ומעמיקה בנושא זה לא נערכה עדיין, הסמכת שכונה באמצעות שכונה ˚360 עשויה לתרום להשגת ניקוד במאפיינים רבים נוספים של ת"י 5281 אשר עוסקים בפיתוח המגרש ובהיבטים מסוימים של תכנון ומיקום המבנה. כך למשל במאפיינים בנושאים הבאים: מיקום המגרש בשטח בנוי, מיקום המגרש בשטח מופר, טיפול בקרקעות מזוהמות, הפחתת הנזק לאיזון האקולוגי ושמירה על אקולוגיית האתר, צמצום זיהום אור לילי, בנייה בצפיפות גבוהה, תמהיל דיור מגוון, שימוש משותף ורב תכליתי במבנים, צל, שמירה על זכויות שמש של מבנים, מיתון אי החום העירוני, סמיכות לתחבורה ציבורית, סמיכות לשבילי אופניים, התקנת מתקני חניה לאופניים, התאמת הבנייה לטופוגרפיה, עירוב שימושים בבניין, ניהול הנגר, הפחתת השימוש במים שפירים. כל הנושאים הללו, וגם אחרים, זוכים להתייחסות בשכונה ˚360 בקנה מידה רחב ולכן עמידה בדרישות בנושאים אלו עשויה להקנות ניקוד גם לבנייני השכונה בבואם להסמכה על פי ת"י 5281.

רוצים לבדוק את תכנון השכונה לפי שכונה ˚360?
צרו איתנו קשר!

Silence is Golden