מהם התנאים המוקדמים בהם פרויקט חייב לעמוד?

על הפרויקט לעמוד בכל התנאים הבאים:
1. הפרויקט כולל לכל הפחות 200 יח"ד חדשות.
2. הפרויקט כולל לכל הפחות 6 מבנים חדשים.
3. הפרויקט כולל שטחים ציבוריים או שטחים בעלי נגישות לכלל הציבור בכל שעות היממה.
4. צפיפות הנטו הממוצעת של הפרויקט גבוהה מ-6 יח"ד לדונם וגם צפיפות הברוטו עולה על 2.5 יח"ד לדונם או על 8.5 נפש לדונם.
לא ניתן לעשות שימוש בכלי המדידה עבור הפרויקטים הנ"ל:
1. פרויקט שנבנה במלואו או בחלקו על שטח המוכרז כשמורת טבע או כגן לאומי.
2. פרויקט שנבנה במלואו או בחלקו בתחום חוף הים, עד 100 מטר מקו המים, לפי הגדרת חוק השמירה על הסביבה החופית.

רוצים לבדוק את תכנון השכונה לפי שכונה ˚360?
צרו איתנו קשר!

Silence is Golden