גודל וסוגי פרויקטים להערכה

על הפרויקט לעמוד בכל התנאים הבאים:

 • הפרויקט כולל לכל הפחות 200 יח"ד חדשות.
 • הפרויקט כולל לכל הפחות 6 מבנים חדשים.
 • הפרויקט כולל שטחים ציבוריים או שטחים בעלי נגישות לכלל הציבור בכל שעות היממה.
 • צפיפות הנטו הממוצעת של הפרויקט גבוהה מ-6 יח"ד לדונם וגם צפיפות הברוטו עולה על 2.5 יח"ד לדונם או על 8.5 נפש לדונם.[1]

 

לא ניתן לעשות שימוש בכלי המדידה עבור הפרויקטים הנ"ל:

 • פרויקט שנבנה במלואו או בחלקו על שטח המוכרז כשמורת טבע או כגן לאומי.
 • פרויקט שנבנה במלואו או בחלקו בתחום חוף הים, עד 100 מטר מקו המים, לפי הגדרת חוק השמירה על הסביבה החופית.

 

גבולות הפרויקט

גבולות הפרויקט להערכה יוגדרו על ידי הגורם המבקש את ההערכה בשיתוף עם הצוות המסמיך של המועצה הישראלית לבנייה ירוקה ובלבד שהפרויקט עומד בכל התנאים הבאים:

 • הפרויקט הינו בעל גבולות מוגדרים ורציפים.
 • כל השטחים במסגרת הגבול שהוגדר יעברו הערכה.
 • במקרה שהפרויקט גובל ברחוב: המדרכה הגובלת ונתיב אחד ייחשבו בכל מקרה בתוך גבול הפרויקט המוגש להערכה.
 • מרגע שהפרויקט נרשם להערכה, גבולותיו אינם ניתנים לשינוי.
 • בשלב ההערכה השלישי (שלב הבינוי והפיתוח בפועל), ניתן בהסכמה עם הצוות המסמיך, להסמיך חלקים קטנים יותר של הפרויקט אשר הבינוי והפיתוח שלהם נמצאים בידי אותו יזם.

 

[1]  צפיפות נטו ממוצעת מוגדרת כיחס בין מספר יחידות הדיור הכולל בפרויקט לשטח הכולל של מגרשי המגורים. צפיפות ברוטו מוגדרת כיחס בין מספר יחידות הדיור לשטח התחום בקו גבול הבינוי והפיתוח.

רוצים לבדוק את תכנון השכונה לפי שכונה ˚360?
צרו איתנו קשר!

Silence is Golden