האם קיימים כלים דומים בעולם?

בהחלט. כלי מדידה ותקנים המתייחסים למרחב השכונתי פותחו במדינות שונות בעולם. בארה"ב ובקנדה למשל, נבנו מאות פרויקטים ירוקים בקנה מידה שכונתי אשר הוסמכו באמצעות כלי המדידה לשכונות של המועצה האמריקאית לבנייה ירוקה, ה-LEED ND. בבריטניה, שוודיה ומדינות אירופאיות נוספות נבנו עשרות פרויקטים ירוקים שהוסמכו באמצעות ה-BREEAM Communities של הארגון האנגלי BRE. באוסטרליה נבנו עשרות פרויקטים שהוסמכו באמצעות ה- Green Star Communities שהינו כלי המדידה לשכונות של המועצה האוסטרלית לבנייה ירוקה. כלי מדידה אלו מהווים מסגרת התייחסות כוללת לבחינת נושאים פיזיים כגון מאפייני המארג הבנוי, פריסת שימושי הקרקע, החיבור והקישוריות בין שימושי הקרקע, עיצוב המרחב הציבורי, חיסכון במשאבים כגון אנרגיה ומים, הפחתת הנסועה הפרטית ועידוד השימוש בתחבורה חליפית, ובחינת היבטים של חברה וקהילה כגון אינטגרציה חברתית, מעורבות הקהילה בחיי היומיום בשכונה ועוד. זאת, לצד התייחסות לשכונה כיחידה כלכלית עבורה יש לתכנן וליצור הזדמנויות לשיפור רמת החיים של התושבים.

רוצים לבדוק את תכנון השכונה לפי שכונה ˚360?
צרו איתנו קשר!

Silence is Golden