קישורים מומלצים

'מסמך הנחיות לצל במרחב הציבור', תמי הירש אדריכלים ואדר' נוף שחר צור עבור עיריית תל אביב, 2017

'מדיניות ארצית לטבע עירוני', החברה להגנת הטבע והמשרד להגנת הסביבה, 2017 – קישור

'מדריך להקצאת שטחים לצרכי ציבור', מינהל התכנון, יולי 2016 – קישור

משאב העצים העירוני: מדריך למקבלי החלטות, משרד החקלאות, 2016 – קישור

הגדרת סטנדרטים (תקנים) לשתילי עצים, לגננות ולנוי, משרד החקלאות, 2016 – קישור

ברק פלמן ועדנה שביב, 'הנחיות להערכת תפקודן של מערכות פסיביות לחימום וקירור מבני ותנאי מיקרו אקלים בסביבות בנויות', המשרד להגנת הסביבה, 2016 – קישור

דוד ערן, אסתי כרמון ואיתן רוזנברג, 'המדריך לפיתוח, לאחזקה ולשדרוג גנים ופארקים עירוניים על פי עקרונות סביבתיים ובני קיימא', משרד החקלאות ופיתוח הכפר, 2015 – קישור

'נטיעות והגנה על עצים במרחב העירוני', מינהל התכנון, מחוז תל אביב, 2015- קישור

'מפרט טכני ומדריך ליישום תאורת לד בכבישים ובשטחים ציבוריים פתוחים', משרד הבינוי, 2015 – קישור

מתווה סביבתי לטיפול בזיהום קרקע וגזי קרקע במסגרת הליכי תכנון ובנייה במחוז תל אביב, מעודכן לדצמבר 2014 – קישור

תכנית האב לניקוז תל אביב, נספח הערכה כלכלית סביבתית לנספח ניהול מי נגר, חברת greeneye עבור עיריית תל אביב, 2014 – קישור

תכנית האב לניקוז תל אביב יפו, נסח ניהול נגר – נספח מנחה לתכנון ופיתוח, סטודיו אורבנוף עבור עיריית תל אביב, 2013 – קישור

'הנחיות לעבודה בקרבת עצים', משרד החקלאות ופיתוח הכפר, 2013 – קישור

ישראל גלון ואביגיל הלר, 'מדריך עצי הרחוב בישראל', משרד החקלאות ופיתוח הכפר והמשרד להגנת הסביבה, 2013- קישור

ז'אן מרק דופור-דרור, 'צמחי הנוי הזרים הלא רצויים בישראל', המשרד להגנת הסביבה ואחרים, 2013 – קישור

מדריך עצי הרחוב בישראל, משרד החקלאות, 2013 – קישור

אינה ניסנבאום, 'מדריך לחיסכון באנרגיה בתאורת כבישים ורחובות', משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, המרכז לשלטון מקומי, יוני 2013- קישור

גבריאלה נוסבאום, 'מדריך תכנון לשילוב מבני ציבור, מסחר, תעסוקה ומגורים', המכון למחקר ופיתוח מוסדות חינוך ורווחה, משרד הבינוי והשיכון, משרד הפנים, 2011 – קישור

איריס האן ועמיר בלבן, 'מדריך לתכנון וניהול תשתיות טבע עירוני', מכון דש"א (דמותה של ארץ), 2010 – קישור

רחל אלתרמן, 'מגדלים כושלים', בעית התחזוקה ארוכת הטווח במיגדלי מגורים, הטכניון, 2009 – קישור

'הנחיות לתכנון רחובות בערים: מרחב הרחוב', משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, משרד הבינוי והשיכון, 2009 – קישור

'הנחיות לתכנון רחובות בערים: תנועת הולכי הרגל', משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, משרד הבינוי והשיכון, 2009- קישור

'הנחיות לתכנון רחובות בערים: תנועת רכב מנועי', משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, משרד הבינוי והשיכון, 2009 – קישור

'הנחיות לתכנון רחובות בערים: תנועת אופניים', משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, משרד הבינוי והשיכון, 2009 – קישור

עמית שפירא ואיריס האן, 'שטחים ציבוריים פתוחים בערים: מדריך לתכנון', המשרד להגנת הסביבה, משרד הפנים, משרד הבינוי והשיכון, 2008- קישור

'תכנון רגיש למים – שילוב שיקולי מים בתכנון עירוני ואזורי', אורי שמיר ונעמי כרמון, משרד הבינוי והשיכון, 2007- קישור

'מדריך לתכנון ובניה משמרת נגר עילי', משרד הבינוי והשיכון, משרד החקלאות והמשרד להגנת הסביבה, 2004- קישור

'מפרט טכני ומדריך ליישום תאורת לד בכבישים ובשטחים ציבוריים פתוחים', משרד הבינוי, יולי 2015- קישור

זיהום אור לילי– מידע מאתר ארגון אור מכוון- קישור

זיהום אור לילי– מידע מאתר רשות הטבע והגנים- קישור

זיהום אור לילי – מידע מאתר חברת החשמל- קישור

רוצים לבדוק את תכנון השכונה לפי שכונה ˚360?
צרו איתנו קשר!

Silence is Golden