זכויות שמש של מבנים

המושג 'זכויות שמש של מבנים' מתייחס ליכולת לתעל את קרינת השמש לטובת חימום והארת חללי מבנים באמצעים שונים ולחימום מים באמצעות קולטים סולאריים על הגגות. ניצול קרינת השמש מאפשר לצמצם את צריכת החשמל ואת ההשלכות השליליות הנובעות מייצור החשמל. קרינת השמש תורמת גם לתאורה טבעית ויש לה השפעה חיובית מוכחת על רווחתו ובריאותו של האדם. יש להתייחס כבר בשלב התכנון המקדמי של הפרויקט, להיבטים אשר עשויים להשפיע על ההצללות שהמבנים החדשים עתידים ליצור (ובהם אופן העמדת המבנים, גובה, תכסית), במטרה לאפשר חשיפה מירבית לשמש של חזיתות המבנים הדרומיות, וגגות המבנים.

רוצים לבדוק את תכנון השכונה לפי שכונה ˚360?
צרו איתנו קשר!

Silence is Golden