חומרים ומוצרים בעלי תו ירוק/ הערכת מחזור חיים/ מקור אחראי

חומרים ומוצרים בעלי תו ירוק הינם בעלי פגיעה פחותה בסביבה ביחס למקבילים להם בשוק. ביצוע הערכת מחזור חיים (LCA) מאפשרת לצמצם את השפעות המוצר על הסביבה בשלבים שונים במחזור הייצור והשימוש במוצר. שימוש בחומרים ובמוצרים ממקור אחראי מעודד רכישה מיצרנים וספקים שהטמיעו מערכות לניהול סביבתי ו/או חברתי המפחיתות את ההשפעות הסביבתיות והחברתיות של הליכי הייצור.

רוצים לבדוק את תכנון השכונה לפי שכונה ˚360?
צרו איתנו קשר!

Silence is Golden