חומרים ומוצרים מקומיים

שימוש בחומרים ובמוצרים מקומיים מפחית את ההשפעות הסביבתיות הנובעות משינוע והובלה ובהם פליטות גזי חממה, זיהום אוויר, קרקע ומים ועוד. כמו כן, שימוש בחומרים ומוצרים מקומיים מחזק את הכלכלה המקומית ומעודד פיתוח של מקומות תעסוקה.

רוצים לבדוק את תכנון השכונה לפי שכונה ˚360?
צרו איתנו קשר!

Silence is Golden