הפרויקט שלנו הוא רב שלבי, האם ניתן להעריך כל שלב בנפרד?

בהחלט. הגורם המבקש את ההערכה יכול לבחור להסמיך את כל הפרויקט או חלק מפרויקט ובלבד שכל חלק שמוערך עומד בתנאים המוקדמים להערכת הפרויקט. ניתן גם להעריך את הפרויקט במלואו בשלב התכנון ולהעריך את הפרויקט בשלבים, על פי קצב התקדמות הביצוע, בשלב הבינוי. למידע נוסף ראו עמוד הערכה

רוצים לבדוק את תכנון השכונה לפי שכונה ˚360?
צרו איתנו קשר!

Silence is Golden