מי קהלי היעד של שכונה ˚360?

קהלי היעד של שכונה 360° הינם גורמים אשר עניינם בתכנון, בפיתוח ובבינוי בקנה מידה שכונתי ובהם: גופי תכנון ממשלתיים כגון מנהל התכנון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל, רשויות מקומיות, צוותי תכנון, אדריכלים, מתכננים, יועצים, יזמים פרטיים ועוד. עבור גורמים אלה מהווה שכונה 360° מסגרת עבודה ברורה, כוללת, אמינה ושקופה המסייעת להטמיע עקרונות תכנון בר קיימא במרחב המתוכנן. חשוב לציין כי עמידה מוצלחת בדרישות של שכונה 360° מחייבת, בין השאר, שיתוף פעולה בין יזמי התכנון, המתכננים, הרשות המקומית, יזמי הנדל"ן והקבלנים.

רוצים לבדוק את תכנון השכונה לפי שכונה ˚360?
צרו איתנו קשר!

Silence is Golden